Hur man behandlar råttaförgiftning hos hundar

Du kanske redan vet att råttgift är farligt för hundar, men inte alla förstår att även en liten mängd råttgift kan döda en hund. Tyvärr är det relativt vanliga hundar för hundar att äta råttgift. Smaken av gnagare är tilltalande för hundar, så det är viktigt att förhindra att ditt husdjur kommer i kontakt med det.

Vad är råttaförgift?

Det finns flera olika sorter av råttgift på marknaden. Efter att ha ätts av en hund beror de toxiska effekterna på den aktiva ingrediensen. Var medveten om att olika typer av råttgift har olika giftiga doser så att förgiftning kan manifestera sig på många olika sätt. Det finns ingen typ av råttgift som betraktas som 'hundsäkert'.

De flesta gnagare har en korn- eller sockerbas, vilket gör att de smakar gott på gnagare såväl som hundar, katter och andra djur. De kommer ofta i pellets, block, granulat eller vätskor. Råttgift kan ha vilken färg som helst men är vanligtvis kricka, blått, grönt eller rosa.

Färgen och formen på råttgift kan inte hjälpa dig att bestämma den aktiva ingrediensen (giftyp) som används. Det enda sättet att vara säker på vilken kemikalie som finns i råttgiften är att läsa förpackningen.

Tecken på förgiftning av råtta hos hundar

Det finns flera typer av gnagare på marknaden. Var och en har olika toxiska effekter och behandlingar.

antikoagulantia inkludera produkter med en aktiv ingrediens, såsom brodifacoum, bromadiolon, klorofacinon, difacinon, warfarin eller någon annan kemikalie. Dessa gnagare är den vanligaste typen intagen av hundar. De dödar genom att störa kroppens förmåga att återvinna K-vitamin, som är en viktig del av blodkoagulationen. Efter förtäring inträffar inre blödningar i hela kroppen och kommer så småningom att döda djuret. Det kan ta två till sju dagar innan effekterna av detta gift visas.kolekalciferolförtäring får kalcium i kroppen att öka. Detta leder till akut njursvikt, hjärtsjukdomar och möjligen dödsfall. Tecken på detta gift kanske inte utvecklas i 12 till 36 timmar efter intag.

brometalin ökar mängden natrium i kroppens celler följt av en tillströmning av vatten till cellerna. Cellerna sväller och dör och dödar så småningom djuret. Detta toxin kan påverka alla organ i kroppen men påverkar oftast det centrala nervsystemet. Tecken på toxicitet kan gradvis uppträda under en till två veckor om bara en liten mängd konsumeras. Detta gift är oftast snabbt dödligt om en stor dos konsumeras.

Zinkfosfid och stryknin gnagare är endast tillgängliga för yrkesverksamma och intas mindre vanligt av hundar. Men de är fortfarande giftiga.

Vad du ska göra om din hund äter råttafåga

Om du misstänker att din hund har konsumerat råttgift ska du omedelbart kontakta närmaste öppna veterinäranläggning. I de flesta fall måste du få din hund direkt till veterinären. Om giftet intogs nyligen kommer din veterinär sannolikt att orsaka kräkningar. Låt bli framkalla kräkningar hemma såvida inte din instruktör får instruera det.

Innan du går till veterinärens kontor, samla följande objekt, om tillgängliga:

  • Rodenticidproduktförpackning
  • Eventuellt återstående gift
  • Detaljer om mängd gift du tror att din hund konsumerade och hur länge sedan intag inträffade.

Behandling av exponering för råttafåter hos hundar

Om intaget var tillräckligt nyligen inducerar veterinären först kräkningar. Därefter kan veterinären administrera aktivt kol via munnen. Aktivt kol förhindrar att gifter absorberas genom mag-tarmkanalen.

Beroende på tidpunkten för intag av gift och mängden intaget kan din veterinär behöva utföra diagnostiska test för att leta efter tecken på toxicitet i blodet. Veterinären kan också behöva administrera ytterligare behandlingar till din hund.

I vissa fall kan din hund behöva läggas in på sjukhuset för avancerade tester och behandlingar. Prognosen beror på typen av kemikalie i råttgiften, mängden ätit och tiden som gått sedan intaget. Tyvärr är prognosen vanligtvis dålig om hunden visar avancerade tecken på toxicitet.

Tiden är väsentligen efter att en hund har ätit råttgift. Kontakta omedelbart en veterinär om du misstänker exponering för gnagare.

OBS: Om din hund äter en gnagare finns det en möjlighet att hunden kommer att utsättas för råttgift. I det här fallet är det bäst att vara försiktig och kontakta din veterinär.

Hur man kan förhindra toxicitet för råttgiften

Det bästa sättet att förhindra rodenticitetoxicitet är att undvika att hålla råttgift på din egendom. Men din hund kanske fortfarande kan hitta råttgift någon annanstans.

För att förhindra att din hund äter råttgift som placeras ut av grannar eller företag nära ditt hem, se till att du alltid övervakar din hund när du inte är på din fastighet. Håll din hund inomhus eller i en säkert inhägnad trädgård när du inte är hemma. Aldrig låt din hund ströva fri eller gå utan koppel.

Om du absolut måste använda råttgift på din egendom ska du aldrig placera det i ett område där din hund kan komma åt det. Din hund utan tillsyn bör begränsas till en låda eller rum där han kan hålla sig säker. Förvara alltid förpackningarna i händelse av att din hund lyckas hitta giftet. Innan du lägger ner råttgift bör du noggrant beakta risken. Tyvärr verkar hundar ha ett sätt att hitta råttgift på egen hand. Ett säkrare val är att kontakta en professionell och fråga om alternativ för husdjur.

Tänk på att din hund kan hitta ett sätt att konsumera råttgift eller annat toxin utan din vetskap. Var noga med att kontakta din veterinär när din hund visar tecken på sjukdom.

If you suspect your pet is sick, call your vet immediately. For health-related questions, always consult your veterinarian, as they have examined your pet, know the pet's health history, and can make the best recommendations for your pet.