Dermatit hos hundar och katter

Dermatit är en allmän term som hänvisar till inflammation i huden. Hos hundar och katter kan dermatit orsakas av jäst- eller bakterieinfektioner i huden.

Hur jäst och bakteriell dermatit händer hos hundar och katter

Hudinfektioner orsakade av jäst och bakterier förekommer sällan ensamma. Under normala omständigheter ger både hund och katt hud en defensiv barriär som bakterier och jäst inte kan bryta med. Men när din hund eller kattens hud skadas förändras miljön på hudens yta. Denna förändring ger den normala jäst och bakterier som lever på hudens yta möjlighet att undvika hudens normala försvarssystem och orsaka ytterligare skador på huden.

Om din hund eller katt har skrapat alltför eller tappat håret, är det möjligt att hans hud har smittats av antingen bakterier eller jäst. Olika hudsjukdomar kan orsaka förändringar i huden som kan göra det möjligt för jäst och bakterier att invadera och infektera huden. Potentiella underliggande orsaker inkluderar:

  • Allergiska hudsjukdomar, såsom loppeallergi, matallergi eller atopi
  • Infektiös hudsjukdom, såsom Demodectic skabb
  • Metabolisk hudsjukdom, till exempel den som orsakas av hypotyreos eller hyperadrenokortik hos hundar

Varje sjukdomsprocess som skadar eller tar bort hudens naturliga defensiva åtgärder kan vara en predisponerande orsak till en jäst- och / eller bakteriell hudinfektion.

Huden kan infekteras av många typer av bakterier, inklusive Streptococcus, Staphylococcus, E. Coli, Proteus, Pseudomonas och många andra. Den vanligaste jästinfektionen i huden orsakas av Malassezia.

Symtom på sekundära bakterieinfektioner eller jästinfektioner hos hundar och katter

Både jäst- och bakteriehudinfektioner kommer att göra din hund eller katt extremt kliande. De symtom som ses kan variera beroende på den bakomliggande orsaken till hudinfektionen. Reddened hud, håravfall, scabs och öppna sår är emellertid alla möjligheter med både jäst och bakteriell hudinfektion.Diagnosera hund- och kattbakteriell och jästdermatit

Det test som oftast används för att diagnostisera bakterie- och jästdermatit är hudcytologi. Hudcytologi involverar att samla celler från ytan på huden, döda dem med speciella fläckar och undersöka cellerna under ett mikroskop.

  • Både jäst och bakterier kommer att synas i hudens cytologiska prover.
  • Malassezia-jästorganismer identifieras lätt med hjälp av hudcytologi.
  • Bakterieorganismer kan klassificeras i grundläggande grupper baserat på deras form och vilka fläckar de kan färgas med.

Under vissa omständigheter kan en bakteriekultur och känslighet behöva göras för att exakt identifiera typen eller bakterietyperna och bestämma vilket antibiotikum som är effektivt för att döda eller kontrollera bakterierna. I de flesta fall kan emellertid ett antibiotiskt urval göras baserat på att veta vilka bakterigrupper som finns när det bestäms på hudcytologin.

Behandling av bakterie- och jästhudinfektioner hos hund och katt

Behandling av hudinfektioner vid hundar och katt orsakade av jäst kräver behandling med en antisvampmedicin. Vanligt använda mediciner inkluderar ketokonazol, itrakonazol, griseofulvin och andra läkemedel mot svamp.

Behandling av bakteriella hudinfektioner är beroende av antibiotika. Det initiala valda antibiotikumet är ofta baserat på resultaten från hudcytologin. Vanligt valda antibiotika inkluderar cephalexin, amoxicillin / clavulansyra, trimetoprim / sulfa och andra. Om infektionen inte svarar på det ursprungligen valda antibiotikumet, kan en bakteriekultur och känslighet identifiera ett mer effektivt antibiotikaval.

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg vid behandling av sekundära bakterie- och jästhudinfektioner hos hundar och katter är att det nästan alltid finns en underliggande sjukdom som orsakade att huden är mottaglig för infektion. Denna underliggande orsak måste identifieras och behandlas om behandlingen av hudinfektionen ska bli framgångsrik. Om den underliggande orsaken till infektionen inte behandlas, kommer hudinfektionen sannolikt att återkomma.

If you suspect your pet is sick, call your vet immediately. For health-related questions, always consult your veterinarian, as they have examined your pet, know the pet's health history, and can make the best recommendations for your pet.