Kattens urin-pH och deras hälsa

Det är allmänt förstått att ett kattens urin-pH kan vara direkt relaterat till hälsan i dess urinvägar. Är din katt i fara för att utveckla kristaller i sina urinvägar, kristaller som kan leda till utveckling av stenar och en potentiell urinblockering? Hur påverkar dess diet din kattens urin pH och risken för kristallbildning? Här är hjälp för att ta bort mysteriet om det önskade intervallet av kattens urin-pH och hur dessa nummer kan korrelera till en katts urinvägarnas hälsa.

Betydelsen av pH-nivåer

pH är ett mått på surhet eller alkalinitet i vilken vätska som helst. pH-nivåer i urin - vare sig människa eller katt - kan betyda skillnaden mellan hälsa och sjukdom.

Katter är särskilt sårbara för pH-problem. När pH är för högt eller för lågt kan kristaller bildas i en kattens urin. Kristaller kan kombineras och med andra material i urinen för att bilda korn och stenar som irriterar, blödar och / eller blockerar. En katt med en blockerad urinrör (röret som tappar urin från kroppen) dör utan snabb behandling.

Normalt urin-pH-område för katter

Katter behöver surt urin för att upprätthålla urinvägarnas hälsa. Trots att intervallet varierar under vissa omständigheter verkar expertkonsensus vara att från cirka 6,2 till 6,4 är ett hälsosamt intervall. (Ju lägre pH, desto surare urin.) Ett pH över detta intervall kan leda till tillväxt av struviter (magnesiumammoniumfosfatkristaller). Ett pH som är lägre än detta intervall kan orsaka bildning av kalciumoxalatkristaller.

Andra faktorer som påverkar kattens urinvägshälsa

  • Överdriven koncentration av mineraler i urin:Även om det generiska 'askan' -innehållet i kattmat skylldes för många kattens urinproblem i åratal, är askan bara den mineralrika återstoden som kvarlämnades efter att en mat helt bränts och inte riktigt indikerar vilka typer av mineraler, inte heller mängder och typer av var och en, som är närvarande. Som sagt, överskott i vissa mineraler kan öka risken för kristallbildning. Till exempel bör livsmedel som är extremt höga med magnesium och fosfor undvikas hos katter som löper risk för struvitkristaller, medan livsmedel med hög kalcium kan vara riskabla när kalciumoxalatstenar är ett problem.
  • Vattenintag:Urinvägarna kräver tillräckliga vätskor för att hålla mineraler i lösning och förhindra att de bildar kristaller. En katt som tar in tillräckligt med vatten kommer att bilda mindre koncentrerad urin och urinera oftare. Av dessa skäl rekommenderar många veterinärer att mata katter som är utsatta för urinkristaller endast våt mat och se till att de alltid har tillgång till färskt vatten.

Din kattdiet och urinvägarnas hälsa

Förhållandet mellan kost och hälsa i urinvägarna är så viktigt att många av premiumkattstillverkarna nu producerar livsmedel som är specifikt utformade för att främja urinhälsa. Receptdieter finns tillgängliga för katter som är särskilt utsatta för kristall- och stenbildning. Prata med din veterinär för att avgöra flera bra kostval baserat på din katts speciella behov.

If you suspect your pet is sick, call your vet immediately. For health-related questions, always consult your veterinarian, as they have examined your pet, know the pet's health history, and can make the best recommendations for your pet.