I vilken ålder kan jag få min kanin spayed eller kastrerad?

Du kan få din husdjurskanin spayad eller kastrerad i ungefär den ålder som kaninen når en sexuell mogen ålder. För majoriteten av kaniner betyder detta vid 4 till 6 månaders ålder. Jättehundraser kan uppnå mognad ett par månader senare, så operationen kan göras lite senare i dessa raser om det behövs.

En omogen kanin kommer att ha strukturer som inte är väl utvecklade, vilket gör operationen svårare (och hos män faller testiklarna inte ens förrän cirka tre månader). Du bör rådfråga din veterinär om rätt ålder för att göra din speciella kanin. Speciellt hos män bör din veterinär kunna snabbt undersöka om din kanin är redo genom förekomsten eller frånvaron av testiklar i pungen, men en allmän undersökning kan ge din veterinär en bra idé om mognad hos din kanin och beredskap för operation. Om din kanin är fyra månader eller äldre och uppvisar beteendeförändringar som inkluderar ökad aggression eller märkning av beteendet, är han eller hon redo att kastreras eller sprutas!