Är Macadamia-nötter giftiga för hundar?

Macadamia nötter är giftiga för hundar. Precis som russin och druvor, som också är giftiga, är det exakta toxinet och verkningsmekanismen för att orsaka tecken på förgiftning hos vissa hundar inte känt för närvarande. En annan likhet med druvor och russin är att den individuella känsligheten för makadamianötter verkar variera mellan hundar liksom antalet nötter som behövs för att orsaka en giftig reaktion.

Hur mycket är för mycket?

Enligt data från ASPCA Animal Poison Control Center (APCC) förekommer kliniska tecken efter hundar intagna var som helst från 2,2 gram till 62,4 gram per kg kroppsvikt (1 kilogram är lika med 2,2 pund). Det är ett stort sortiment; känsligheten för toxinet varierar mellan hundar.

Vad är tecknen?

Kliniska tecken utvecklas vanligtvis inom 12 timmar efter intag. Det vanligaste tecknet är svaghet och oförmåga att gå, särskilt i bakbenen. Andra tecken inkluderar kräkningar, häpnadsväckande gång, depression, skakningar och förhöjd kroppstemperatur (hypertermi). Obs: Om muttrarna var chokladtäckta, kan kliniska tecken också inkludera sådana som ses med chokladoxicitet.

Hur behandlas toxicitet?

Intressant nog, för okomplicerade, kända fall av makadamia-toxicitet, rekommenderar ASPCA APCC 'hemobservation' som det primära sättet att hantera dessa fall.

Dessutom rekommenderar ASPCA APCC också följande:

  • Administrering av aktivt kol (2 g / kg oralt) med en katartik såsom 70% sorbitol (3 ml / kg oralt) påskyndar passagen av nötter genom matsmältningskanalen och kan minska absorptionen av oidentifierade orsakande föreningar.

Vad är Prognosen?

Förutsatt att inga underliggande förhållanden eller samtidigt toxicitet (dvs choklad) har makadamiaintag har en utmärkt prognos, med hunden återgår till det normala inom 24-48 timmar.Att hålla våra husdjur säkra

Macadamia nötter, som så många potentiellt husdjurs giftiga livsmedel, finns i många hushåll, och de är ibland omedvetet om de behandlar. Medvetenhet är nyckeln till att förhindra oavsiktligt intag och efterföljande toxicitet för hundar och eventuellt andra husdjur. Eftersom toxinet och verkningsmekanismen inte är känd just nu är det tillrådligt att hålla dessa nötter borta från alla husdjur.